Na początku listopada Szkolne Koło Wolontariatu otrzymało propozycję współpracy od OPS w Miliczu w tym wyjątkowym czasie Covid-19. Z ogromną radością przyjęliśmy zaproszenie do pomocy ludziom starszym na terenie gminy.

Pierwsze zadanie za nami: wyprowadzanie na spacery sympatycznego, wyjątkowo grzecznego i wdzięcznego pieska.

Laki fantastycznie bawił się na spacerach z naszymi Wolontariuszkami (Marysia Schneka i Oliwia Boczula), które poświęciły dla niego cenny czas w czasie zdalnego nauczania.

Od października również zapewniamy stałą pomoc samotnej kobiecie, która ze względu na wiek i problemy zdrowotne nie jest w stanie samodzielnie zaopatrzyć się w węgiel. Pokonanie ogromnej liczby schodów dzielących mieszkanie na 4 piętrze od piwnicy, w której znajduje się opał jest ogromnym problemem … Pomocą miłej pani zajęła się Patrycja Trojanowska.