Monika Włodarczyk
uczennica klasy 3 technikum ekonomicznego
zdobyła 1️ miejsce w Polsce
w konkursie "Inkubator szkolnych biznesów"

Monika napisała biznesplan na studio fotograficzne "Immagini", a jej opiekunem merytorycznym była pani Krystyna Dutkowiak. Informowaliśmy już o zdobyciu pierwszego miejsca w etapie regionalnym a teraz gratulujemy sukcesu ogólnopolskiego. Warto dodać, że po raz pierwszy w historii konkursu uczeń z naszego powiatu zaszedł tak wysoko.