Od dnia 16.11.2020r. w szkole odbywać się będą zajęcia stacjonarne (z zachowaniem szczególnych środków ostrożności) z przedmiotów zawodowych dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Przed uczniami pozostały zaledwie 4 tyg. nauki do zakończenia semestru, a wraz z nimi możliwość przygotowania się do egzaminu zawodowego.
(Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Zajęcia te będą realizowane zgodnie z planem lekcyjnym (PLAN PONIŻEJ). Wychowawca dzieli klasę na 2 grupy. Nauczyciel, który realizuje lekcje w sposób stacjonarny z jedną grupą, pozostałym przesyła zadania w formie zdalnej.

4TIB:

  • ŚRODA -6,7 lekcja –  P.Jasińska 

4TIA:

  • WTOREK -6,7 lekcja - P.Jasińska

4THS:

  • PONIEDZIAŁEK - 4,5,6,7 lekcja – J.Markocka (4-7l.)
  • ŚRODA- 6,7 lekcja S.Mikrut
  • CZWARTEK – 3,4,5,6, lekcja- A.Ochowicz (3,4l. ), J.Markocka (5,6l.), R.Forster (3,4,5,6l)

4TES:

  • PONIEDZIAŁEK- 4,5,6,7 lekcja D. Budnik
  • WTOREK - 3,4 lekcja – A.Nestoruk
  • ŚRODA – 5,6,7 lekcja- D.Budnik ( 5,6l ), A.Nestoruk -7l., 
  • CZWARTEK – 3,4,5 lekcja- A.Nestoruk, R. Forster (3,4,5,6 l.)