Uczniów klas informatycznych oraz wszystkich zainteresowanych zapraszam do udziału w tegorocznym zdalnym wydaniu konkursu informatycznego BÓBR, który odbędzie się 9 listopada o godz. 12.00

Zadania w konkursie są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia. Zadania są testowe i aby je rozwiązać należy: wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród na ogół czterech możliwych, lub wpisać odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności prowadzące do rozwiązania, o których jest mowa w zadaniu. Rozwiązania można poprawiać.  

Zobacz zadania z poprzednich lat.

Konkurs wymaga rejestracji. Zgłoszenia przyjmuje p. Małgorzata Kryszkiewicz