Uwaga

- pracodawcy oraz uczniowie/pracownicy młodociani klas I-III

- klasy III technikum praktyka zawodowa

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem kierownika szkolenia praktycznego