W związku z objęciem powiatu milickiego od 17 października tzw. czerwoną strefą, wprowadzam od poniedziałku 19 października powrót do nauczania zdalnego. Oznacza to, że uczniowie w ramach istniejącego planu nawiązują kontakt zdalny z danym nauczycielem i uczestniczą w lekcji w ramach przydzielonego czasu. W celu usprawnienia zajęć zalecam, aby korzystać z jednej platformy internetowej, Microsoft Teams (Pakiet Office 365 dla szkół udostępniany jest bezpłatnie. Jest to rozwiązanie, z którym nie wiążą się żadne zobowiązania ze strony szkoły. Szkoła udostępni możliwość korzystania z pakietu w ciągu najbliższego tygodnia. Do tego czasu będzie można korzystać z innych form zdalnej komunikacji). Można jej używać zarówno na urządzeniach mobilnych (telefonach, tabletach), jak również komputerach stacjonarnych. Uczniowie mający kłopot z dostępem do takich urządzeń lub niemający dostępu do internetu, proszeni są o kontakt ze swoim wychowawcą za pomocą dziennika elektronicznego lub w innej formie.

Sekretariat szkoły będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00-14.00. Uczniowie technikum, którzy realizują praktykę zawodową oraz klasy branżowe, realizujące praktyczną naukę zawodu, na razie uczęszczają na te zajęcia bez zmian (oczekiwany jest jednak komunikat MEN w tej sprawie). Proszę śledzić na bieżąco informacje.

dyrektor Ryszard Lech