Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2020 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach liceum i technikum.

Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia – młodociani pracownicy mają obowiązek stawienia się w tym dniu u pracodawcy.

Dni 15 października i 16 października 2020 roku są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych przeznaczonymi na dezynfekcję szkoły w klasach liceum i technikum.
Uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia – młodociani pracownicy mają obowiązek stawienia się w tym dniu u pracodawcy.