Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywały się na terenie naszej szkoły w dniach 02.10.20r. oraz 05-06.10.20r. i poprzedzone były kampanią wyborczą przeprowadzoną przez kandydatów w dniach od 25.09.2020r. do 01. 10.2020r. w formie plakatów z programem wyborczym oraz zdjęciem kandydata.
Wybory okazały się swoistą lekcją demokracji dla wszystkich uczniów naszej szkoły, uczniowie przekonali się, że w dorosłym życiu czeka ich wiele trudnych wyborów.
Oddano 619 ważnych głosów (na 1 lub 2 kandydatów), 13 nieważnych.
Komisja wyborcza w składzie: Robert Chołodecki - przewodniczący SU oraz (powołane do komisji): Martyna Adamczyk i Monika Włodarczyk, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczenia głosów wraz z uczennicami kl. 4TES Gabrielą Nacewicz i Pauliną Tarką pod nadzorem opiekunów SU p. Adriany Łukaszyk i p. Sylwii Mikrut.

Rezultat wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego (według ilości otrzymanych głosów):

  1. Boczula Oliwia, kl. 2TH- 222 głosy,
  2. Adrian Kamiński, kl. 1ALO- 339 głosów
  3. Julia Czerwińska, kl. 2Alop- 249 głosów,
  4. Karolina Łuszczyńska, kl. 2Alop- 189 głosów.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego oraz Regulaminem wyborów do SU w roku szkolnym 2020/2021 do Samorządu Uczniowskiego wchodzą osoby o największej liczbie uzyskanych głosów:

  1. Adrian Kamiński- zastępca przewodniczącego SU
  2. Julia Czerwińska- sekretarz SU.

Oliwia oraz Karolina zostają pełnoprawnymi członkami SU i stanowią pełny skład nowego Samorządu Uczniowskiego od roku szkolnego 2020/2021.

Gratulujemy wygranym !!!
Życzymy owocnej pracy!
A Was Drodzy Uczniowie zachęcamy do zaangażowania się w pracę na rzecz SU !!!