Uczniowie klas maturalnych w terminie do 30 września składają wstępną deklarację maturalną. W naszej szkole tradycyjnie odbywa się to z wykorzystaniem elektronicznych formularzy deklaracji.
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania i wysłanie odpowiednich plików zgodnie z informacjami podanymi w instrukcji.