Drukuj

 

Absolwentem Roku 2019/20 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół wybrała Łukasza Leszczyszyna, byłego ucznia kl. IV TE, laureata olimpiad ekonomicznych i teologicznych na szczeblu wojewódzkim oraz kilkukrotnie honorowanego stypendium prezesa Rady Ministrów. Uzyskał średnią wyników nauczania z czterech lat nauki w wysokości 5,19.
Na nagrodę w wysokości 2 tys. zł złożyły się Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół.