W najbliższą środę 23 września o godz. 16.30
odbędą się wywiadówki klasowe.
Od 17.00 do 18.00 również dyżury pedagoga i psychologa
Zebrania w klasach 2thl, 2te i 2BBg odbędą się w innym terminie z powodu nieobecności nauczyciela