Z głębokim smutkiem żegnamy

Wojciecha Światłowicza

naszego emerytowanego kolegę,
nauczyciela języka polskiego w latach 1972 – 1981,
nauczyciela bibliotekarza w latach 1981 – 2005.
Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia
dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół im.T. Kościuszki w Miliczu