Dyrekcja Zespołu Szkół im.Tadeusza Kościuszki w Miliczu, zaprasza przedstawicieli firm/pracodawców realizujących proces kształcenia zawodowego praktycznej nauki zawodu w roku szkolnym 2020/21,
na spotkanie informacyjno-organizacyjne
dnia 22.09.2020 r. gabinet nr 7, godz.14.30.
Spotkanie prowadzić będzie kierownik szklenia praktycznego Artur Stolarek.