Drukuj

Uwaga - uczniowie uczestniczący w zajęciach kursowych I, II, III stopnia
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie ul. Floriańska.

Jeżeli w harmonogramie zajęć kursowych pojawią się dni wolne od zajęć teoretycznych, pracownik młodociany w tych dniach jest do dyspozycji pracodawcy. Uzgadnia z pracodawcą szczegóły uczestnictwa w zajęciach praktycznej nauki zawodu.

Kierownik szkolenia praktycznego
Artur Stolarek