Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie wszystkich klas mogą ubiegać się o stypendium Starosty Milickiego w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat milicki.”

Regulamin przyznawania stypendium oraz wniosek
dostępny jest na stronie Starostwa

Wnioski uczniowie składają w szkole do 15 września
u wychowawcy lub pedagoga albo bezpośrednio
w sekretariacie Starostwa w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38
Druk wniosku można również pobrać u pedagoga szkolnego gab.24