UWAGA!

W „Zaleceniach odnośnie nauczania stacjonarnego w czasie pandemii w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu” zostały dodane lub zmienione punkty. Mają one obecnie następujące brzmienie:

  • ·Gabinety

-zajęcia, o ile to tylko możliwe, będą odbywały się w jednym gabinecie, bez konieczności przemieszczania się klasy;

- czas lekcji będzie w miarę elastyczny (nie będzie dzwonków), tak aby klasy opuszczały gabinety na przerwy pojedynczo, korzystając równomiernie z sześciu wyjść z budynku (według odpowiedniego grafiku, dostępnego w gabinecie);

- sale lekcyjne będą wietrzone po każdej lekcji;

- w każdym gabinecie będzie dostępny płyn dezynfekcyjny do rąk;

- wszyscy uczniowie w trakcie trwania przerwy są zobowiązani opuścić klasę;

  • Zakrywanie ust i nosa w szkole

- uczniowie, pracownicy i nauczyciele zobowiązani są do osłaniania maseczką bądź przyłbicą ust i nosa podczas wejść i wyjść oraz podczas przebywania na korytarzach szkolnych;

- uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z maseczek bądź przyłbic podczas lekcji;

- darmowe maseczki dla pracowników i nauczycieli wydaje portiernia;