Od środy 2 września uczniowie poszczególnych klas mają lekcje w jednej przydzielonej na stałe sali wg następującego planu:

Uczniów i nauczycieli obowiązują następujące godziny trwania lekcji:

GODZINY TRWANIA LEKCJI

W planie zajęć umieszczonym na stronie, numery gabinetów są nieaktualne:

PLAN ZAJĘĆ