Uczniowie klas III Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach rzemieślniczych do egzaminu zawodowego czeladniczego zgłaszani są przez pracodawcę. Egzaminy przeprowadzają Izby Rzemiosł Różnych np. Wrocław, Milicz czy Krotoszyn. Pracodawca decyduje o miejscu zgłaszania. Obowiązkiem ucznia jest doniesienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły do wyznaczonego cechu. Pracodawca dokonuje opłaty za egzamin czeladniczy. Nasza szkoła organizuje egzamin zawodowy przez OKE Wrocław w sesji czerwcowej 2020, tylko w zawodach sprzedawca, kucharz oraz rolnik, pozostałe zawody egzaminowane są przez cech.