Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2019/20
dyrektora Zespołu Szkół im. T. Kościuszki,
dzień 12 czerwca 2020 roku jest wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach liceum, technikum oraz branżowych
(za wyjątkiem klas, które mają w tych dniach praktykę zawodową).