Uczniowie przestępujący do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2020 powinni zapoznać się z komunikatami dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r w sprawie: