Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
sesja czerwiec-lipiec 2020
Formuła 2017/Formuła 2012

Od 01.06.2020 wywieszone zostały listy egzaminacyjne, które określają datę i miejsce egzaminu zawodowego części pisemnej i części praktycznej. Listy są do wglądu przy sekretariacie szkoły.

Absolwenci powtarzający część pisemną lub część praktyczną egzaminu mają obowiązek dokonania opłaty na konto OKE we Wrocławiu (część pisemna 69,98 zł, część praktyczna 139,96 zł). Numer konta NBP Odział Okręgowy Wrocław 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000. Brak wpłaty skutkować będzie skreśleniem z list egzaminacyjnych. Dowód wpłaty proszę dostarczyć do szkoły najpóźniej dnia 03.06.2020  do godz.12.00 do gabinetu  38 - kierownik szkolenia praktycznego.