Nowy harmonogram egzaminów maturalnych został opublikowany w komunikacie dyrektora CKE z dnia 24 kwietnia 2020 r.

  • termin główny od 8 do 29 czerwca
  • termin dodatkowy od 8 do 14 lipca
  • termin poprawkowy 8 września

Szczegóły w komunikacie