• PM1

Nietypowo, bo bez uroczystego apelu, przemówień, podziękowań i programu artystycznego, pożegnaliśmy dziś absolwentów liceum i technikum w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu. Po zdalnej klasyfikacji Rady Pedagogicznej absolwenci dziś odebrali świadectwa dojrzałości. Niestety, ze względu na bezpieczeństwo, nie mogły się odbyć żadne związane z tym uroczystości.

Szkołę ukończyli z wyróżnieniem: Dorota Gradzik ze średnią 5,24 w liceum oraz Łukasz Leszczyszyn ze średnią 5,19 w technikum.

Pozostali uczniowie, nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce to:

Daria Czapracka - 4,53 - 4TE,

  • Joanna Wasielewska - 4,72 - 4TE,
  • Natalia Juśkiewicz - 4,53 - 4TE,
  • Filip Gorzelak - 4,68 - 4TI,
  • Szymon Miś - 4,71 - 4TI,
  • Patryk Łuszczyk - 4,7 - 4TI,
  • Jakub Chróściński - 4,45 4TI.

Za pracę w Samorządzie Uczniowskim i zaangażowanie w życie społeczności szkolnej nagrodzono Darię Płókarz i Aleksandrę Brygider z LO, a Sebastiana Walniczka, również z LO, za aktywność społeczną.

Za osiągnięcia sportowe wyróżnieni nagrodami zostali: Aleksandra Sarniecka 3LO, Alicja Pytka 3LO, Marzena Michalska 4TH, Daria Czapracka 4TE, Natalia Juśkiewicz 4TE, Łukasz Kaczmarek 4TE, Kornel Lewandowski 4TE, Michał Papierz 4TE, Konrad Rak 4TE, Alan Chmieliński 4TS, Paweł Piotrowski 4TI, Maciej Barczyński 4TI .