Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło zamknięcie szkół
do 24 maja 2020 r.
Egzamin maturalny odbędzie się w terminie
od 8 czerwca do 29 czerwca 2020 r.,
a egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
od 22 czerwca do 9 lipca 2020 r.
Na początku lipca odbędą się dodatkowe egzaminy maturalne dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do nich w pierwszym terminie.
Egzaminy odbędą się jedynie w formie pisemnej.