Informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkole będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

W czwartek, 9 kwietnia, piątek, 10 kwietnia br. i wtorek 14 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.