Drukuj

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-9, zarządzam, co następuje:

Od jutra, tj. od 25 marca 2020r., nauka w Zespole Szkół im, T. Kościuszki w Miliczu będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość według istniejącego planu. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Nauczyciel sam wybiera metodę komunikacji elektronicznej, pamiętając o zasadach bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń elektronicznych, jak również o uwzględnianiu równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowaniu ich i wzięciu pod uwagę możliwości psychofizycznych ucznia. Wiedza ucznia oraz czynione przez niego postępy w nauce będą podlegały monitorowaniu i ocenianiu. Frekwencja podczas zdalnych zajęć nie będzie rozliczana: w dzienniku elektronicznym pojawi się możliwość wpisania komunikatu "praca zdalna”. Nauczyciel jest zobowiązany z końcem każdego tygodnia do złożenia drogą elektroniczną sprawozdania z wykonanej pracy, co będzie podstawą do określenia zasad rozliczania wymiaru godzin poszczególnych zajęć.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które:

Zakres  treści i zadań przekazywanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów.

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wyniknie taka możliwość. Uczniowie technikum będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/20. Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, po uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie. Nauczyciel ma, w czasie przewidzianym w planie zajęć, możliwość korzystania z przyznanego mu gabinetu, służbowego komputera i szerokopasmowego łącza internetowego. Szkoła w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty będzie otwarta w godzinach 8.00 – 15.00. Ze względów bezpieczeństwa praca sekretariatu szkoły zostaje ograniczona do jedynie niezbędnych działań, a kontaktować się z nim należy mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczniowie nieposiadający dostępu do internetu lub urządzeń elektronicznych, umożliwiających zdalne nauczanie, będą otrzymywali materiały do nauki inną drogą, po uzgodnieniu z wychowawcą danej klasy. Proszę rodziców o stały kontakt z wychowawcą i nauczycielami, w przypadku wątpliwości i pytań proszę o kontakt mailowy na podany powyżej adres.