Uczniowie, którzy zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – sesja styczniowa 2020, mogą już otrzymać indywidualne wyniki od swoich wychowawców poprzez kontakt telefoniczny, mailowy bądź za pomocą komunikatorów internetowych.
Świadectwa kwalifikacji i dyplomy będą mogli odebrać 30 marca od 9.00 w sekretariacie szkoły, przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa, o których zostaną poinformowani na miejscu.