Informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkole będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

W czwartek, 9 kwietnia, piątek, 10 kwietnia br. i wtorek 14 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy.

Wymóg ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej 31 marca 2020 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

W przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w całości lub w części, pracodawca zachowuje prawo do refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, o ile została zawarta z nim umowa o refundację.

Wprowadzone rozwiązania obejmują okres od 12 marca br., to jest od momentu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna: Art. 1 pkt 14, w zakresie dotyczącym art.15f oraz art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 568)

Uczniowie bądź nauczyciele, którzy na czas zawieszenia zajęć chcą skorzystać ze szkolnych laptopów lub tabletów, proszeni są o kontakt z kierownikiem gospodarczym Pawłem Ryczkiem, nr tel +48500143697. Szkoła posiada pewną ilość sprzętu komputerowego, który może wypożyczyć do celów zdalnego nauczania.

Wychowawcy otrzymali i roześlą do swoich klas kody dostępu (login i hasło) do platformy https://epodreczniki.pl/

Szczegółowe instrukcje dla uczniów

Szczegółowe instrukcje dla nauczycieli

Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie informuje:

1. CKZ w Krotoszynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty będzie realizować zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Treści programowe będą przekazywane uczniom skierowanym na turnus dokształcający poprzez komunikatory, grupy społecznościowe, pocztę elektroniczną.

3. W serwisie społecznościowym Facebook został utworzony użytkownik Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie, którego uczeń zaprasza do znajomych, a następnie należy dołączyć do wybranej grupy zawodowej przez komunikator Messenger.

4. Uczniowie w pierwszym dniu turnusu, włączeni do danej grupy zawodowej otrzymają plan kursu, wykaz i dane kontaktowe do wykładowców oraz login i hasło do portalu, na którym będą dostępne opracowane zagadnienia z danego przedmiotu.

5. Uczeń w dni szkole będzie zobowiązany zalogować się w grupie od godziny 8:00 do 10:00 i potwierdzić swoją gotowość do współpracy wpisem „obecny”. Na podstawie aktywności w grupie będzie ustalana frekwencja na kursie.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-9, zarządzam, co następuje:

Od jutra, tj. od 25 marca 2020r., nauka w Zespole Szkół im, T. Kościuszki w Miliczu będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość według istniejącego planu. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Nauczyciel sam wybiera metodę komunikacji elektronicznej, pamiętając o zasadach bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń elektronicznych, jak również o uwzględnianiu równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowaniu ich i wzięciu pod uwagę możliwości psychofizycznych ucznia. Wiedza ucznia oraz czynione przez niego postępy w nauce będą podlegały monitorowaniu i ocenianiu. Frekwencja podczas zdalnych zajęć nie będzie rozliczana: w dzienniku elektronicznym pojawi się możliwość wpisania komunikatu "praca zdalna”. Nauczyciel jest zobowiązany z końcem każdego tygodnia do złożenia drogą elektroniczną sprawozdania z wykonanej pracy, co będzie podstawą do określenia zasad rozliczania wymiaru godzin poszczególnych zajęć.

Chcąc zadbać o samopoczucie uczniów i Ich rodzin oraz pracowników Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki, zachęcamy do kontaktu ze szkolnym psychologiem.
Rozszerzająca się pandemia i związane z nią działania wywołują w nas różne myśli i emocje, niepewność oraz strach. Potrzebujemy teraz szczególnie dużo wrażliwości, współczucia i wyrozumiałości. Starajmy się nawzajem wspierać i sobie pomagać. Jeśli chcą Państwo otrzymać wsparcie, porozmawiać o swoich obawach lub dowiedzieć się jak sobie radzić w tej trudnej sytuacji, zapraszamy do kontaktu przez e-dziennik z p. Roksaną Drendą oraz drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a także za pośrednictwem Messengera.

mgr Roksana Drenda