UWAGA! UWAGA! UWAGA!!!
Kochani.

Samorząd Uczniowski ogłasza wybory, które odbędą się już w październiku.

W tym roku szukamy 2. kandydatów do swojego grona oraz 3. kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jeśli jesteś kreatywny, masz głowę pełną ciekawych pomysłów, które można wdrożyć w życie naszej szkolnej społeczności lub chcesz reprezentować naszą szkołę w Młodzieżowej Radzie Miejskiej, to właśnie na Ciebie czekamy!!!
Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do opiekunów SU (p.Sylwia Mikrut i p.Adriana Łukaszyk) lub osób należących już do SU (Oliwia Boczula, Julia Czerwińska, Karolina Łuszczyńska, Adrian Kamiński).

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 24 września!

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Samorząd Uczniowski

Dzięki corocznej akcji „kiermasz podręczników używanych”, która miała miejsce w naszej szkole od 8 do 10 września uczniowie młodszych klas mogli kupić książki od starszych kolegów. Była to doskonała okazja, aby młodzież zaopatrzyła się w podręczniki, tańsze nawet o połowę ceny od tej, proponowanej w księgarniach!

Swoją obecnością zaszczycili nas także Absolwenci,
którym dopisywały humory.

Kto przeoczył kiermasz, zapomniał lub zwyczajnie nie zdążył, przypominamy, że szansa na zdobycie tańszych podręczników jest każdego dnia- wystarczy „zasięgnąć języka” w czasie przerw pytając kolegów o to, kto jeszcze ma do odsprzedania potrzebne książki

Powodzenia

Z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema, pisarza gatunku literatury science fiction, wizjonera i filozofa, w czasie tego weekendu na stronach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej znajdziecie zadania i zagadki interaktywne związane z jego twórczością.
A w dzień urodzin krzyżówka z hasłem.

Zapraszamy do zabawy :)

Zainteresowani znanymi na całym świecie dziełami
znajdą je w bibliotece szkolnej


Uczniowie i tegoroczni absolwenci naszej szkoły szczególnie uzdolnieni w dziedzinach: naukowej, artystycznej, sportowej lub społecznej mogą do dnia 4 października składać wnioski o stypendia w ramach programu "ZDolnyŚląsk".
Szczegółowe informacje, regulamin i wnioski dostępne są na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej

W związku z możliwością organizacji szczepień w szkołach informujemy, że zainteresowane osoby uczniowie/ rodzice/ opiekunowie/członkowie rodziny mogą zaszczepić się przeciw Covid-19.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z wychowawcą klasy w celu pobrania (lub wypełnienie załączonej w wiadomości wysłanej przez dziennik elektroniczny pliku) deklaracji chęci zaszczepienia się, którą należy zwrócić podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego do wychowawcy w terminie do 24.09.2021.

(Deklarację będzie można również złożyć podczas najbliższego zebrania z rodzicami informującego m.in. szczegółowo o akcji szczepimy się w szkole! ).

Szczepienia będą odbywały się w szkole – o terminach zainteresowani zostaną powiadomieni.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie wszystkich klas mogą ubiegać się o stypendium Starosty Milickiego w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat milicki.”

Wniosek o przyznanie Stypendium Starosty Milickiego

UCHWAŁA NR XI/66/2019RADY
POWIATU MILICKIEGO (regulamin stypendium)

Wnioski uczniowie składają w szkole do 15 września
u wychowawcy lub pedagoga albo bezpośrednio
w sekretariacie Starostwa w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38
Druk wniosku można również pobrać u pedagoga szkolnego gab.24